Všechny články


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla se koná v pondělí 30.ledna 2017 v 17.00 v salonku hotelu A-Sport (vlevo za recepcí na konci chodby) na Vodově ulici v Brně Program: Zahájení a evidence členů ZO Výdej průkazů ČZS a členských známek Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní ...

Pozvánka na Novoroční přípitek pod hvězdami

Přátelé, do Nového roku 2017 zbývá jen několik desítek hodin. Pokud zůstáváte na Silvestra doma, přijďte nový rok společně s námi přivítat k ohništi na zahrádky, vchod z branky Vodova. Jídlo a pití - co si kdo přinese, určitě jste týden po vánocích přejezeni svátečními domácími pokrmy a v úsilí návratu ke zdravému stolování se s námi o ně rádi ...

PF 2017

Vážení přátelé! Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, splnění Vašich snů a úspěšný zahradnický rok 2017. Rozpis plateb na r.2017 obdržíte běhen ledna.   S úctou a přáním, aby příští rok byly kedlubny ještě větší jako letos, Jan Synak a výbor ZO ČZS Brno Tesla

Pozvánka na mikulášský večírek vinařů brněnské oblasti

Členská schůze ZO se překládá na konec ledna

Protože doposud nemáme fakturu za vodu od MMB pro prostřední sekci zahrádek, odkládáme členskou schůzi ZO z plánovaného začátku prosince na konec ledna 2017. Počítejte s tím, že zálohy na r.2017 budeme vybírat během února 2017. Pozvánku dostanete v lednu. Váš oblíbený občasník Kozel zahradníkem čeká na Vaše příspěvky. Nestyďte se napsat, co Vás ...