Všechny články


Uzavření přívodu vody

Uzavření hlavních uzávěrů vody bude pro tuto sezónu provedeno k 15.10.2016 u všech tří přívodů.

Kozel zahradníkem 2

Do prázdninového vydání Královopolských listů jsme připravovali článek o ČZS ZO Brno Tesla. Jak jste si mohli všimnout, článek nám nevytiskli. Článek reaguje na schválenou žádost o dotaci z fondu ŽP a měl za úkol pozitivně informovat okolí o aktivitách ZO a nabídnout veřejnosti spoluúčast na některých akcích. S Vaší a „boží“ pomocí zahájíme ...

Kozel zahradníkem 1

Kdy poteče voda? ZO Tesla Brno je připojena na 3 odběrná místa H (horní,č.146-90), P (prostřední,č.146-91) a D (dolní,č.146-15). Podle odb.míst jsou zahrádky rozděleny na 3 sekce: H, P a D. V r.2016 bude každá sekce účtovat vodu odděleně, podle velikostí pozemků, na základě skutečně odebraného množství na příslušném vodoměru. Rozvody vody jsou ...