Všechny články


Kozel zahradníkem 1

Kdy poteče voda? ZO Tesla Brno je připojena na 3 odběrná místa H (horní,č.146-90), P (prostřední,č.146-91) a D (dolní,č.146-15). Podle odb.míst jsou zahrádky rozděleny na 3 sekce: H, P a D. V r.2016 bude každá sekce účtovat vodu odděleně, podle velikostí pozemků, na základě skutečně odebraného množství na příslušném vodoměru. Rozvody vody jsou ...