Členská schůze


Členská schůze základní organizace ČZS Brno Tesla se koná

v pondělí 6. června 2022 v 17:00 v prostoru u ohniště - vchod z ulice Vodova.

Program:

 • zahájení schůze, přivítání hostů a nových členů
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Návrhové a mandátní komise.
 • Připomínky hostů k činnosti ZO
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • Odsouhlasení brigád za období 1.1. - 6.6. 2022
 • O kolik budeme platit v.r. 2023 platit více a za co?
 • Dopady nového UP na ZO a naše možnosti
 • ZO a Víkend otevřených zahrad (11.6. 2022, 14-22h)
 • Zanedbané pozemky a co s nimi?
 • Různé + diskuze
 • Usnesení a závěr ČS