Členská schůze 15.6.2017


Pozvánka na členskou schůzi

Českého zahrádkářského svazu základní organizace Brno Tesla

ve čtvrtek 15.června 2017 v 17.00 hodin v prostoru „u ohniště“ (vchod brankou z Vodovy ulice)

Program:

 • Zahájení, evidence členů ZO
 • Výdej průkazů ČZS a členských známek
 • Trocha kultury
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • Základní právní normy a mezilidské vztahy v zahrádkářské kolonii
 • Zahradní škůdci a postřiky
 • Diskuze
 • Usnesení ČS
 • Od 18:00 beseda o Kypru s ochutnávkou tradičního pokrmu
 • Závěr

Účast na schůzi patří mezi základní povinnosti člena ČZS.
Schůze se koná za každého počasí.