ČLENSKÁ SCHŮZE 15. listopadu


ČLENSKÁ SCHŮZE Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Brno Tesla se koná ve čtvrtek 15.listopadu 2018 v salonku restaurace „U Kotelny“ na Herčíkově ulici.

Program:

  • 17:00 - 17:30 - vydávání průkazů a známek ČZS, aktualizace pachtovních smluv, podpis souhlasu podle GDPR – u těch, kteří toto nemají v pořádku, podpis prezenční listiny, změny v evidenci členů ZO.
  • 17:30 – 18:30 - schůze ZO
  • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní komise.
  • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS.
  • Obdělávání přidělených pozemků.
  • Brigády a společné akce.
  • Zahrádkáři v Brně a jejich výhledy do budoucna.
  • Různé, dotazy, diskuze, závěr schůze.
  • 18:30 – 20:00 - dokumentární film PLASTIC OCEAN – akce pro veřejnost. Každý rok lidstvo vyprodukuje 200 mil.tun plastového odpadu, který většinou skončí v oceánech. V r. 2050 bude v mořích víc plastu jako ryb.

Členská schůze je jednou ze zákl.povinností člena ČZS. V případě, že nepřijdete, je Vaší milou povinností doručit na ČS písemnou plnou moc k zastupování na schůzi.