Členská schůze 28.1.2019 od 17:30


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla se koná v pondělí 28.ledna 2019 v 17.30 v restauraci U KOTELNY na Herčíkově ulici č.3

Evidence, smlouvy, GDPR, dotazy, výdej průkazů a známek od 17:00.

Program:

 • Zahájení schůze, přivítání nových členů
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, moderátora diskuze, návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • Výroční zpráva 2018 a plán na r.2019
 • Zpráva o hospodaření (účetní závěrka) 2018 a návrh rozpočtu na r.2019
 • Zpráva kontrolní komise za r.2018
 • Osadní řád, pouštění vody 2019
 • Účelový fond pro údržbu a opravy společného majetku
 • Rozpis zálohových plateb členů ZO na r.2019
 • Volby v ČZS v r.2019
 • Různé + diskuze
 • Usnesení (průběžně) a závěr VČS