Kozel zahradníkem 2


Do prázdninového vydání Královopolských listů jsme připravovali článek o ČZS ZO Brno Tesla. Jak jste si mohli všimnout, článek nám nevytiskli. Článek reaguje na schválenou žádost o dotaci z fondu ŽP a měl za úkol pozitivně informovat okolí o aktivitách ZO a nabídnout veřejnosti spoluúčast na některých akcích. S Vaší a „boží“ pomocí zahájíme pravidelná čtvrteční setkávání začátkem srpna. Zde je text článku:

Barevná letní SOUSEDĚNÍ

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Brno Tesla, hospodaří v Králově Poli na pozemcích MMB v prostoru ulic Vodova – Červinkova – Purkyňova, v těsném sousedství sportovního areálu s městskou halou a fotbalovým hřištěm.

Zahr adnické aktivity mají v této lokalitě historické kořeny. V padesátých letech minulého století končilo v těchto místech Královo pole ulicí Červinkova a na místě parkoviště vedle kluziště na Vodové byla točna trolejbusu č.32. Dál, směrem na Medlánky, už byla jenom pole. Nebylo sídliště kolem Herčíkovy ulice, nebyla dnešní trať tramvaje č.12 a na místě kampu su VUT byla střelnice, zahrady a zase pole.

Přes ulici naproti domu Červinkova 1 stála dřevěná bouda, ve které bydlel Bulhar Atanas Nedev. Pracoval v zemědělském družstvu Medlánky a za svou dřevěnou chýší měl pronajatý pás půdy, na které pěstovat zeleninu a ovoce. Čerstvá rajčata a papriky k němu chodili nakupovat lidé z celého Králova Pole. Taky pěstoval králíky – obecní vyhláška to nezakazovala a nikomu to nevadilo. Naopak, lidé z okolí k němu chodili nejen nakupovat, ale taky na kus řeči. Sousedé si byli blízcí.

Později pozemky obdělávali odboráři z národního podniku Tesla na Purkyňově ulici a nyní mají zahrady v pronájmu zahrádkáři z Králova Pole.

Posláním základní organizace ČZS není jenom udržení biodiverzity městské zeleně. Vedle pěstování kedluben a ředkviček je to území, kde se setkávají lidé různého věku, povolání, zájmů i názorů. Rodiny s malými dětmi z okolní bytové zástavby zde nalézají klidný záliv pro aktivní trávení volného času uprostřed bláznivého shonu velkoměsta a mnozí lidé v pokročilém věku ve „své“ zahrádce vidí ostrov jistoty v rozbouřených vodách hledání smyslu života. A generace stejně laděných lidí v produktivním věku ukazuje, že vedle pasivní konzumace sportu a kultury (prosím laskavého čtenáře o toleranci k tomuto výrazu) a jiných volnočasových aktivit, existuje v životě lidí z města i jiná alternativa - práce na zahradě.

Část zahrad mezi dvěma vzrostlými ořechy, kde by na záhoncích stejně nic nevyrostlo, je společná plocha pro vzájemná setkávání. Ostrůvek klidu pro komunikaci zahrádkářů mezi sebou i s lidmi z okolí. Minulý rok bylo toto místo každý čtvrtek od července do konce září volně přístupné veřejnosti a nosným programem večerů byla série cestovatelských povídání s promítáním, volně navazující na cyklus cestovatelských besed divadla Barka. Letní plány přibližuje Jan Synak, předseda ZO: "Letos přidáme vzorky kulinářských specialit domácí i cizokrajné kuchyně postavených na eko-bio produktech ze zahrádek, program bude okořeněn muzikou různých žánrů, besedami nejen cestovatelskými a společným posezením u ohně.“ Najdete zde lokální prostor pro komunikaci a výměnu názorů napříč generacemi, i pro chvíle zastavení uprostřed stresů každodenního života.

Hledejme to, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje. Prázdninová barevná sousedská posezení – to je naše LETNÍ SOUSEDĚNÍ.

Výbor ČZS ZO Brno Tesla zve všechny blízké i vzdálenější sousedy na přátelská setkání v klidném koutu Králova Pole.

Z technických důvodů začnou podvečery uprostřed července a skončí koncem září. Program najdete koncem června na všech vstupních brankách do areálu zahrad, na vývěsce v podloubí vedle radnice MČ, ve vinotéce U Martina na Srbské, v Moravské vinotéce na Mojmírově náměstí a na dalších místech v Králově Poli.