Kozel zahradníkem 4


Co by měl dělat ZAHRÁDKÁŘ V ZIMĚ

Leden a únor je doba, kdy zahrada spí a je čas na práce, které jindy dělat nejdou, nebo na ně není čas:

 • Shánění semínek, příprava osevního plánu, vzdělávání literatura, Internet, besedy, školení
 • Řezání stromů. Ovocné stromy prořezávat nebo kácet v době, kdy mají mízu staženu do kořenů a teploty nejsou nižší než -5°C.
 • Rady pro začátečníky: nedělejte to napoprvé sami, naděláte více škody než užitku, na druhé straně: nemějte strach z prořezávání, jenom tak docílíte větší výnosy.
 • Pařezy po starých stromech můžete na jaře osít sadbou hlívy ústřičné. Pryč s náletovými dřevinami!
 • Hnojit jste měli na podzim, před hlubokou orbou, ale v zimě to můžete dohonit, kompostujte na zahradě všechny organické odpady z domácnosti, posypávejte záhony popelem (C+K+Ca), kropte záhony zředěnou močí (N+P), shánějte přírodní hnojiva - koňský hnůj ze slámové podestýlky je 1*.
 • Pěstujete-li ze semínek, papriky a celer můžete zaset do kelímků už koncem ledna, rajčata, lilek, cukiny a dýně začátkem března. Záleží na tom, kam je umístíte doma za oknem, máte-li na zahradě skleník, atd. – v každém případě vám nesmí po vysázení (během května) venku zmrznout. V každém případě platí, že všechno chce svůj čas, nelze otálet, ale nic se nesmí uspěchat.
 • Oprava nářadí, zahradních chatek, příprava na sázení nových stromků a keřů, zhotovení okapů pro svod dešťové vody (vaše povinnost dle Osadního řádu), úklid pozemku, likvidace odpadu, atd.

Rad není nikdy dost. Z internetových tipů lze mj. doporučit: http://www.potravinovezahrady.cz/

Co je to PERMAKULTURA a jaké jsou její hlavní zásady

Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující. Permakultura se dá uplatnit v jakémkoliv měřítku pro zahrady, lidská obydlí, farmy, obdělávanou půdu, balkony, výrobní procesy, ... Je to nový způsob myšlení, inteligentní, tvořivý a uvědomělý design, měnící současné neefektivní a destruktivní formy, jimiž si lidstvo zajišťuje své životní potřeby. Hlavním cílem je zajistit blahobyt člověka tak, aby to nebylo na úkor ostatních lidí, životního prostředí a planety. Anglické slovo „permaculture“ se skládá ze dvou slov – permanent+agriculture.

Zásadní aspekty permakulturního hospodaření, a to nejen v zemědělství, jsou tyto:
 • Respektování přírodních zdrojů, etické zacházení s přírodními zdroji
 • Využití místně dostupných zdrojů, péče o planetu, péče o lidi
 • Spojování více prvků ve fungující celek
 • Maximální efektivita při minimální vložené energii
 • Rozmanitost a originalita, kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
 • Dělení se o nadbytečné zdroje, produkování jen recyklovatelného odpadu

A co Vy, jste i Vy permakulturní zahrádkáři ?

IG+JS podle Marka Kvapila

Kdo není na Internetu, ten neexistuje!

Když v roce 1957 vypustili Rusové Sputnik, první družici obíhající kolem zeměkoule, reagovala na to Eisenhowerova vláda založením ARPA, vládní agentury zabývají cí se speciálním výzkumem. Mj.se zde rozvíjely projekty, související s dálkovým přenosem dat. V roce 1969 byla, pod pokličkou ARPA, realizována počítačová síť ARPANET, která byla až do poloviny 80 let používána pro vládní, akademické a vojenské instituce USA. O té doby se na vývoji informační PC sítě podílejí jednotlivci, instituce a firmy z celého světa. Jestliže v r.1969 spolu experimentálně komunikovaly 4 počítače na 4 amerických universitách, v r.1984 bylo spolu propojeno cca 1000 počítačů, v r.1995 to bylo celosvětově celkem 20 miliónů uživatelů a v r.2000 přes 200 miliónů. V Československu začaly první práce na národní síti v r.1992, to už bylo v době, kdy byly definovány všechny základní přenosové protokoly. Zcela právem můžeme současnost nazývat „dobou Internetu“.

Svým významem Internet zastínil všechny technické fenomény moderní doby. Dostupnost, sdílení a volný přístup k informacím raketově urychlují cesty vývoje celého lidského společenství.

A co zahrádkáři?

V souč. době má 90% členů ČZS ZO Brno Tesla svoji mailovou adresu a od prosince 2016 jsou funkční www stránky ZO.

Osvětu v rámci jakési „univerzity třetího věku“ připravujeme.