Program a pravidla soutěžního odpoledne


Soutěžící (družiny), aby našli poklad, musí v limitu cca 120 min. projít

16.komnat krále Atanase.

Komnaty (úkoly) 1.-4. projdeme společně a odpovědi se hned odevzdají radě mudrců, komnaty 5.-15. se procházejí individuelně, pořadí plnění jednotlivých úkolů nerozhoduje. Úkoly mají stejnou váhu – v každé komnatě mohou družiny získat max.10 bodů. Čas porota přepočítává na body. Vyhrává družina s největším počtem získaných bodů (max. je 160):

Start 16:00 h:
 1. Zelenina
 2. Domácí zvířata
 3. Ptáci
 4. Zvířata z lesa (testy)
 5. Zahrada
 6. Poznávání rostlin
 7. Vůně přírody
 8. Silné ruce
 9. Šipky na terč
 10. Jízda na hřebci
 11. Bystré oko
 12. Lov jelena (soutěže na čas/body)
 13. Metang petang
 14. Živá voda
 15. Piksle
 16. Oříšky pro popelku ukončení hry
Závěr 18-19 h:

Zapálení ohně, opékání špekáčků, občerstvení, vyhodnocení hry, rozdělení pokladu, ukončení odpoledne.