Volební členská schůze


Volební členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla se koná v pondělí 27.května 2019 v 18.00 u společného ohniště v prostoru zahrad,

Prezence, GDPR a další administrativní záležitosti od 17:00.

Program:

  • Zahájení schůze, přivítání nových členů
  • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, návrhové, mandátní a volební komise
  • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
  • Zhodnocení funkčního období 2014-2019
  • Návrh nového výboru a kontrolní komise ZO pro funkční období 2019-2024
  • Volby předsedy ZO, tajemníka, předsedy KK, členů výboru a KK
  • Usnesení ČS
  • Různé + diskuze
  • Závěr ČS

Schůze se koná za každého počasí, v případě nepřítomnosti si zajistěte Vaše zastupování prostřednictvím plné moci.