VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE


Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla

se koná

v pondělí 30.ledna 2017 v 17.00 v salonku hotelu A-Sport

(vlevo za recepcí na konci chodby) na Vodově ulici v Brně

Program:

 • Zahájení a evidence členů ZO
 • Výdej průkazů ČZS a členských známek
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení
 • Výroční zpráva 2016 a plán na r.2017
 • Zpráva o hospodaření 2016
 • Zpráva kontrolní komise za r.2016
 • Platby členů ZO na r.2017
 • Různé:
  • Historie a budoucnost zahrádkářské osady
  • Aktivity výboru ZO
  • diskuze
  • Usnesení ČS a závěr